ROSENBERGS ENTREPRENAD

* Mark & Anläggningsarbeten
* Privata & Kommunala kunder
* Bygg-/ Anläggnings-företag
* Platschef / Arbetsledning

Företaget riktar in sig på mindre mark-/anläggnings-entreprenader typ Villagrunder, husdräneringar, skapande av yttre miljö mm.

Kan allt från att lämna offerter, arbetsleda samt utföra arbeten.

Företaget kan också hyra ut PC/Arbetsledare till ett helt projekt till Bygg- / Anläggnings-företag.

Kontakta Oss
Telefon

0707138722

Om Oss

Vision

Att bli en given samarbetspartner inom bygg-, kommunal-, privat-verksamhet. Vi kommer att kunna erbjuda det mesta inom arbetsledning, mark/anläggningsentreprenad som kunderna efterfrågar.

Företagets mål är att inom 3 år etablera sig inom Mark- / Anläggnings-branschen, framför allt i Trestadsområdet med angränsande kringkommuner.

Låt oss ta hand om ert projekt!

Privata/Kommunala fastighetsägare har löpande efterfrågan av entreprenörs uppdrag såsom underhåll och nybyggnationer. De har vanligtvis en stark köpkraft eftersom de har en verksamhet som ständigt behöver underhållas/förnyas.

Där vi kan erbjuda det mesta inom mark & anläggning.

Nyproduktion av Villa- /Garage-grunder, plattläggning, murar, trg-anläggningar etc.

Bygg-/Anläggnings-företag: Entreprenörsuppdrag inom nyproduktion/underhåll.

Tjänster

Platschef / Arbetsledare
Mark & Anläggning

Nöjda Kunder!

Utfört arbete i Askim
Referens
Stig Larsson
0728-88 88 49
Plattläggning innegård
Referens
Nicke Bergman
0763-37 81 71
Offentlig miljö. Arbete åt byggbolag
Referens
Homan Jadidi
0730-96 77 22

Kunden i fokus

Lite om vår företagsetik

Genom att välja och erbjuda kunden miljövänliga alternativa materialval. Diskutera med kund en effektiv planering/framdrift av arbetet så det kan bedrivas på ett effektivt sätt med minsta miljöpåverkan. Finns ingen plan inom närmaste framtid till att rekrytera/anställa medarbetare, så ansvar för jämställdhet, arbetsvillkor, affärsetik, mänskliga rättigheter och antikorruption åligger helt och hållet på mig som företagsägare.

Fördelar med oss

Varför ni ska välja oss

Vi kan erbjuda allt från mindre till fullskaliga entreprenader i samarbete med Underentreprenörer. Fördelen är att vi har korta och snabba beslutsvägar att erbjuda, från beställare till utförare.

Vår amibiton är att ligga på en nivå som är konkurrenskraftig i förhållande till andra företagen inom branschen. I och med att vi inte har så stora omkostnader kan vi ha ett attraktivt kostnadsläge.

Priser är varierande beroende på kundens behov och efterfrågan.

Mer om vårt ansvarsområde

Vi kan erbjuda allt från mindre till fullskaliga entreprenader i samarbete med Underentreprenörer. Fördelen är att vi har korta och snabba beslutsvägar att erbjuda, från beställare till utförare.

Vi kan ligga på en nivå som är konkurrenskraftig i förhållande till de lite större företagen inom branschen. I och med att vi inte har så stora omkostnader kan vi ha ett attraktivt kostnadsläge.  Priser kommer vara varierande beroende på kundens behov och efterfrågan.

Utförda

Projekt